Dự báo doanh số trên Metric

Ngày 15/02/2023, nền tảng số liệu thị trường Metric đã ra mắt tính năng Dự báo thị trường tại website metric.vn. Tính năng này giúp người dùng có thể dự tính doanh số thị trường trong 7, 30 hoặc 90 ngày tiếp theo.

Phiên bản đầu tiên này là phương pháp dự báo cơ bản, nằm trong những nỗ lực mở ra nhiều phương pháp dự báo khác nhau có ích cho doanh nghiệp và nhà bán.

Tính năng dự báo trên Metric.vn

Giải thích về phương pháp như sau (trong ảnh là dự báo doanh số cho 30 ngày tiếp theo):

PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO

Để dự báo doanh số cho thời gian T ngày tiếp theo bằng “Dự báo cơ bản” của Metric, ta cần tính các phần doanh số sau:

Gọi doanh số của T ngày tiếp theo so với hiện tại là T2

Gọi doanh số T ngày gần nhất so với thời điểm hiện tại là T1

Như vậy, hệ số tăng trưởng của T ngày tiếp theo so với T ngày đã qua được tính bởi công thức:

G = 1 + (T2 – T1) / T1
Tại đây dễ thấy T1 x G = T2 (tăng trưởng G lần)

Nói dễ hiểu, nếu nhân G với doanh số T ngày gần nhất, ta dự báo được doanh số của T ngày tiếp theo.

Như vậy, các phương pháp dự báo của Metric xoay quanh việc chọn hệ số G.

PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TRÊN METRIC HIỆN TẠI

Dự báo cơ bản

Dự báo cơ bản chọn hệ số tăng trưởng G bằng với hệ số tăng trưởng của cùng kỳ năm ngoái.

Ví dụ, thời điểm hiện tại là kết thúc Quý 1 (năm 2023) và doanh số quý là 1 tỷ, ta cần dự báo doanh số cho Quý 2 (năm 2023).

Kiểm tra doanh số vào năm ngoái, thấy rằng:
Quý 1 năm ngoái doanh số đạt 100 triệu.
Quý 2 năm ngoái doanh số đạt 200 triệu.
Vậy, theo công thức trên, hệ số tăng trưởng cùng kỳ năm ngoái G = 2 lần.

Áp dụng hệ số tăng trưởng này, thì Doanh số dự báo của Quý 2 (năm 2023) là:
Dự báo Quý 2 năm nay = G x Doanh số Quý 1 năm nay = 2 x 1 tỷ = 2 tỷ.

Như vậy, Dự báo cơ bản sẽ cho ra doanh số Quý 2 năm nay là 2 tỷ.

KHUYẾN CÁO

Không có phương pháp nào trên thế giới dự báo chính xác được những gì sẽ xảy ra trên thị trường. Tất cả các phương pháp dự báo của Metric cũng không ngoại lệ. Chúng chỉ có nhiệm vụ cung cấp thêm nhiều góc nhìn về thị trường thông qua số liệu, và chỉ có tính chất tham khảo thêm.

Tại Metric, chúng tôi nỗ lực trong việc đưa ra nhiều cách thức dự báo khác nhau và công khai phương pháp thực hiện chúng. Chúng tôi khuyến kháo sử dụng các kết quả dự báo của Metric như sau:

  • Tìm hiểu kỹ lưỡng về phương pháp dự báo và thu thập số liệu từ các phương pháp này như là một nguồn số liệu tham khảo.
  • Đối sánh với các nhận định của mình để đưa ra quyết định, chiến lược kinh doanh phù hợp nhất.