Báo cáo Tổng quan Thị trường sàn TMĐT Việt Nam nửa đầu năm 2023 và dự báo quý III/2023

Hoạt động thương mại tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả khả quan. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong quý I/2023 và quý II/2023, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3 triệu tỷ đồng. tăng 10.9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Thương mại điện tử (TMĐT) liên tục phát triển và trở thành kênh phân phối quan trọng. Với tốc độ tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm, Việt Nam được xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng TMĐT hàng đầu thế giới (Theo eMarketer).

Báo cáo thị trường TMĐT 6 tháng đầu năm 2023 (01/01/2023 – 30/6/2023) được Metric thực hiện độc lập, dựa trên số liệu công khai và không bị ảnh hưởng bởi các đơn vị thứ ba.

Trong báo cáo này của Metric, số liệu thống kê đã loại bỏ 2 sản phẩm: các hàng hoá ở dạng dịch vụ, quà tặng có sản lượng bất thường không tương xứng với phản hồi của người tiêu dùng và các sản phẩm bán đơn ảo.

Các dữ liệu khách quan này sẽ là cơ sở nền giúp doanh nghiệp & nhà bán phân tích sâu hơn, kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh & Marketing cho nửa cuối năm 2023.

Nội dung chính của bản Báo cáo bao gồm

  1. Tổng quan thị trường Thương mại điện tử Việt Nam nửa đầu năm 2023
  2. Phân tích chi tiết sàn Thương mại điện tử Việt Nam nửa đầu năm 2023
  3. Phân tích 3 ngành hàng tiềm năng
  4. Dự báo thị trường Thương mại điện tử Quý III/2023

Vui lòng thực hiện các bước sau để nhận tài liệu miễn phí:

  1. Đối với cộng đồng, tham gia Nhóm: eCommerce Report | Báo cáo thị trường TMĐT ( https://www.facebook.com/groups/ecommercereport ) để tải tài liệu rút gọn.
  2. Đối với Khách hàng hiện đang sử dụng dịch vụ của Metric: Anh/ chị có thể liên hệ Nhân viên tư vấn phụ trách hoặc Bộ phận CSKH của Metric tại email: info@metric.vn để nhận tài liệu phiên bản đầy đủ.
  3. Đối với Đối tác hoặc Báo chí, vui lòng liên hệ bộ phận Marketing tại: marketing@metric.vn.
Báo cáo thị trường TMĐT được Metric thực hiện độc lập, dựa trên các số liệu công khai và không bị ảnh hưởng bởi các đơn vị thứ 3. Dựa trên tiêu chí của Metric, số liệu thống kê đã loại bỏ 2 loại sản phẩm: các hàng hoá ở dạng dịch vụ và quà tặng có sản lượng bất thường không tương xứng với phản hồi từ người tiêu dùng. Các dữ liệu khách quan này sẽ là cơ sở nền giúp doanh nghiệp & nhà bán phân tích sâu hơn, kịp thời điều chỉnh chiến lược Kinh doanh & Marketing cho Quý II/2023.
Báo cáo chuyên sâu hơn về từng ngành hàng, sản phẩm hoặc thương hiệu cụ thể, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua Hotline: 033 806 2221 hoặc tìm kiếm báo cáo tại: https://metric.vn/search .