Metric vs Chỉ tiêu Kinh tế Số

Là một phần trong các Hợp tác phối hợp với các cơ quan thống kê số liệu. Metric vinh dự được giao nghiên cứu thống kê các chỉ tiêu số liệu Kinh tế Số theo địa phương như sau:

(i) Doanh số Thương mại Điện tử bán lẻ theo từng địa phương

(ii) Tỉ lệ mua hàng trực tuyến theo từng địa phương

(iii) Giá trị mua sắm bình quân người mua hàng trực tuyến theo từng địa phương

(iv) Số lượng thương nhân có giao dịch TMĐT theo từng địa phương

(v) Tỷ lệ doanh thu TMĐT bán lẻ trong tổng mức bán lẻ HHDVTD

Phương pháp thống kê

Nguồn số liệu đầu vào

STTSố liệuNguồn số liệu
1Dân số theo địa phươngTổng cục thống kêLink dẫn nguồn
2Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người phân theo địa phương (GRDP)Tổng cục thống kêLink dẫn nguồn
3Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành phân theo địa phươngTổng cục thống kêLink dẫn nguồn
4Số thuê bao internet theo địa phươngTổng cục thống kêLink dẫn nguồn
5Doanh số theo kho hàng địa phương sàn TMĐTMetricLink dẫn nguồn
6Số gian hàng đăng ký kho hàng địa phương trên sàn giao dịch TMĐTMetricLink dẫn nguồn
7Doanh số các sàn giao dịch TMĐTMetricLink dẫn nguồn
8Mô hình tỷ lệ phân bổ theo địa phương đối với từng chỉ tiêu Kinh tế sốMetricLink dẫn nguồn
9Tổng số người mua sắm trực tuyếnCục TMĐT và KTS
Sách Trắng TMĐT năm 2022
Link dẫn nguồn

Phương pháp tính toán thống kê của Metric

Phương pháp khảo sát và nghiên cứu thị trường của Metric gọi là “tính toán thống kê”, có đặc điểm khác với phương pháp thống kê mẫu thông thường như sau: Metric sử dụng lợi thế của Big Data và Học máy (Machine Learning/AI), giúp tăng số lượng mẫu thống kê kèm với tính toán dữ liệu lớn.

Đối với tất cả các chỉ tiêu kinh tế Số, Metric sử dụng nhất quán phương pháp tính toán thống kê như sau:
+ Thống kê và tính toán bằng Học máy đối với số liệu từ Big Data của Metric. (Chủ quan từ Big Data). Tỷ lệ ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng chiếm 55-70%.
+ Sử dụng các đầu vào từ cơ quan chính thống và uy tín làm các đầu vào khống chế sai số. (Khách quan từ các số liệu uy tín, chính thống) – Tỷ lệ ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng chiếm 20-30%
+ Tinh chỉnh làm sạch số liệu theo khảo sát tình hình thực tế. (Kết hợp khảo sát Khách quan và đánh giá chuyên môn) – Tỷ lệ ảnh hưởng tới kế quả cuối cùng chiếm 10-15%.

Tỷ lệ phân bổ theo địa phương đối với từng chỉ tiêu Kinh tế số của Metric

Bước 1: Tính toán thống kê tổng quy mô toàn quốc
Bước 2: Tính toán thống kê tỷ lệ phân bổ theo địa phương
Bước 3: Số liệu địa phương = tổng quy mô toàn quốc x tỷ lệ phân bổ theo địa phương