Cách tính số liệu của Metric

Cách tính Sản phẩm đã bán và Doanh số 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày, …?

Tính số Sản phẩm Đã bán (7 ngày, 30, 90, 180 ngày, …)

Các sàn thương mại điện tử phổ biến công khai một số liệu “Đã bán”. Thông qua việc hỏi trực tiếp những người bán, chúng tôi đã kiểm tra được rằng đó là số liệu ấy là đúng.

Ví dụ, một đôi giày có chỉ số đã bán theo thời gian như sau:

Thứ Ba tuần trước: Đã bán 100
Thứ Ba tuần này: Đã bán 800
Tổng bán 7 ngày (một tuần): 800 – 100 = 700

Cách tính Số sản phẩm đã bán trong 7 ngày. Tương tự đối với 30, 90, 180 ngày.

Bằng cách hàng ngày theo dõi liên tục chỉ số “Đã bán”, chúng tôi đã tính được tổng sản phẩm đã bán của đôi giày ấy trong 7 ngày. Hoàn toàn tương tự đối với tổng đã bán 30, 90 và 180 ngày.

Tính Tổng doanh số (tổng số tiền đã bán trong 7 ngày, 30, 90, 180 ngày)

Cũng với ví dụ trên. Tổng doanh số 7 ngày được tính như sau:

Thứ Ba tuần trước: Đã bán 100
Thứ Ba tuần sau: Đã bán 800, cùng thời điểm đó, giá sản phẩm 100.000đ.
Tổng bán 7 ngày (một tuần): 800 – 100 = 700
Tổng doanh số 7 ngày: 700 x 100.000đ = 7 triệu. (từ Thứ Ba tuần trước tới Thứ Ba tuần này)

Cách tính Tổng doanh số 7 ngày. Tương tự đối với 30, 90, 180 ngày.

Tổng doanh số từ khoảng thời gian A tới B = tổng đã bán (A, B) x Giá sản phẩm tại thời điểm B.

Như vậy, bằng cách liên tục lưu lại chỉ số đã bán và giá sản phẩm, Metric đã tính được Tổng đã bán và Tổng doanh số trong một khoảng thời gian bất kỳ. Có thể thấy số liệu 7 ngày, 30, 90, 180 ngày gần đây cũng chỉ là một trường hợp riêng của cách tính này. Một phiên bản cao cấp nhất của chúng tôi cho phép bạn chọn khoảng ngày bất kỳ để xem số liệu.

Độ chính xác của số liệu?

Sau khi đọc về cách tính số liệu. Bạn có được hai thông tin:

  • Cách tính số liệu dựa trên các chỉ số công khai của các sàn TMĐT
  • Số liệu liên tục được xác thực từ các shop bán hàng.

Vậy, bạn có thể tự xác thực số liệu shop của mình trên Metric không?
Tất nhiên có thể, bạn làm như sau.

Bước 1: Sử dụng Tài khoản Nâng cao, chọn sàn Shopee, thời gian phân tích 30 hoặc 90 ngày gần nhất.

Bước 2: Dán (paste) link của nhà bán hàng (shop) trên Shopee vào ô “Từ khóa”, phân tích.

Tự xem doanh số shop của bạn trên Metric

Bước 3: So sánh số liệu trên trang phân tích của Metric với số liệu doanh thu trong mục “Đơn đã thanh toán” của Shopee. Bạn sẽ thấy số liệu của Metric so với số liệu shop của bạn khớp nhau.

Như vậy, số liệu của Metric chính là số liệu doanh số/đơn hàng đã thanh toán – NMV (người mua đã nhận hàng và không hoàn lại). Để kiểm tra bạn cần xem trong mục “Đơn đã thanh toán” trong phần quản lý gian hàng của sàn TMĐT nhé.

Tổng kết

Tính chính xác là tiêu chí quan trọng số một của hoạt động nghiên cứu thị trường, những khách hàng và đối tác quan trọng của chúng tôi như Bộ Công Thương, Hiệp hội TMĐT Việt Nam, Unilever, Tiki, Thế giới di động, Sun House Group, … cũng không ngoại lệ khi luôn đặt ra những yêu cầu khắt khe về tính chính xác của Metric.

Chúng tôi biết ơn khi nhận được sự công nhận của khách hàng, và thực hiện tài liệu này để các khách hàng sau này hiểu rõ về số liệu của Metric.

Thông tin của bài viết này sẽ còn được cập nhật tiếp tục. Hãy cứ hỏi chúng tôi những câu hỏi quan trọng của bạn tới email info@metric.vn nhé.